Liste over giftige ting for hunder

Acetylcystein (antidot), se Paracetamol
Acetylsalisylsyre
Albuterol inhalator
Alkalier
Alkylfosfater, se Organiske fosforinsekticider
Amaryllis
Antidepressiver
Antihistaminer
Antikoagulantia, se Rottegift
Antiparasittære midler
Askorbinsyre, se Vitamin C

Bajonettplante
Barbiturater
Barlind
Batterier
Bensin, se Petroleumsdestillater
Benzodiazepinderivater
Benzodiazepinliknende midler
Bilbatterier
Bitterblad
Blomstervann
Bly
Bremsevæske, se Etylenglykol
Brennmanet
Brodifakum
Bromadiolon
Brun fluesopp, se Rød-/brun-/panterfluesopp
Buprenorfin, se Opioider
Bupropion
Butorfanol, se Opioider
Butt giftslørsopp, se Giftslørsopp, spiss/butt

Carprofen
Cyanea, se Brennmanet
Cyflutrin, se Pyretriner/Pyretroider

DEET, se Myggmidler
Deferoksamin (antidot), se Jern
Deltametrin, se Pyretriner/Pyretroider
Diazepam
Dieffenbachia, se Bitterblad
Diesel, se Petroleumsdestillater
Dietyltoluamid, se Myggmidler
Difenakum
Dimerkaptoravsyre (antidot), se Bly
DMSA (antidot), se Bly
Draketre
Druer

Eføy
Ektoparasittmidler, se Antiparasittære midler
Elefantfot, se Krumponnihale/Elefantfot
Etanol (antidot), se Etylenglykol
Etylenglykol

Fenobarbital
Fentanyl, se Opioider
Flamingoblomst
Flatklokkehatt
Fleinsopp
Flokumafen
Flumazenil (antidot), se Benzodiazepinderivater
Flumetrin, se Pyretriner/Pyretroider
Fomepizol (antidot), se Etylenglykol
Fredslilje
Frostvæske, se Etylenglykol

Gasser, se Karbonmonoksid
Giftslørsopp, spiss/butt
Grønn fluesopp, se Hvit/grønn fluesopp
Gullranke

Heroin
Hestekastanje
Hoggormbitt
Hortensia arter
Humle
Hvit fluesopp, se Hvit/grønn fluesopp

Ibuprofen
Insecticider, se Antiparasittære midler
Insecticider, se Karbamatinsekticider
Insecticider, se Klorerte hydrokarboninsekticider
Insecticider, se Organiske fosforinsekticider
Irreversible kolinesterasehemmere, se Organiske fosforinsekticider
Irriterende planter
Isocyanat lim, se Lim, polyuretan
Ivermektin

Jern
Julestjerne

Kalsium-EDTA (antidot), se Bly
Karbamatinsekticider
Karbonmonoksid
Klorerte hydrokarboninsekticider
Knappcellebatterier, se Mini-/knappcellebatterier
Kodein
Krumponnihale/Elefantfot
Kullos, se Karbonmonoksid

Lampeolje, se Petroleumsdestillater
Liljekonvall
Liljer
Lim, polyuretan
Loratadin
Løk

Macadamianøtter
MAOI (monoaminoksidasehemmere)
Meklozin
Metadon, se Opioider
Methocarbamol (antidot), se Antiparasittære midler
Metylfenidat
Milbemycin
Minibatterier, se Mini-/knappcellebatterier
Misoprostol (antidot), se NSAID
Moksidektin
Morfin
Mucomyst (antidot), se Paracetamol
Myggmidler

Nalokson (antidot), se Opioider
Naproksen
Natriumklorid, se Salt
Nikotin
NSAID

Olje, se Petroleumsdestillater
Opioider
Organiske fosforinsekticider
Organofosfater, se Organiske fosforinsekticider
Organokloriner, se Klorerte hydrokarboninsekticider
Orkidé

P-piller
Panterfluesopp, se Rød-/brun-/panterfluesopp
Paracetamol
Permetrin, se Pyretriner/Pyretroider
Petidin, se Opioider
Petroleumsdestillater
Pinselilje, se Påske- og Pinselilje
Planter
Polyuretan lim, se Lim, polyuretan
Pralidoksim (antidot), se Organiske fosforinsekticider
Prazikvantel
Prometazin
Pyretriner/Pyretroider
Pyridoksin (antidot), se Sandmorkel
Påskelilje, se Påske- og Pinselilje

Ranitidin (antidot), se NSAID
Reversible kolinesterasehemmere, se Karbamatinsekticider
Rhododendron
Rosiner
Rottegift
Rød fluesopp, se Rød-/brun-/panterfluesopp

Salt
Sandmorkel
Selamektin
Silibinin (antidot), se Hvit/grønn fluesopp
Silikagel
Sjokolade, se Teobromin
Slørsopp, se Giftslørsopp, spiss/butt
Sopp
Spiss slørsopp, se Giftslørsopp, spiss/butt
SSRI (selektive serotoninreopptakshemmere)
Sukralfat (antidot), se NSAID
Superwarfariner, se Rottegift
Svibel
Syrer

TCA (trisykliske antidepressiver)
Tennvæske, se Petroleumsdestillater
Teobromin
Tramadol, se Opioider
Trelim, se Lim, polyuretan
Trevlesopper
Tulipan
Tyroksin

Venlafaksin
Vindusspylervæske, se Etylenglykol
Viper venom antiserum (antidot), se Hoggormbitt
Vipera TAb (antidot), se Hoggormbitt
Vitamin C
Vitamin D
Vitamin K (antidot), se Rottegift

Warfarin
White spirit, se Petroleumsdestillater

Xylitol

Yucca

Zagreb antiserum (antidot), se Hoggormbitt
Zolpidem

Inne på Veterinærkatalogens sider vil du finne den samme oversikten, da med beskrivelse av hver enkelt ting, symptomer og tiltak.

http://www.veterinarkatalogen.no/ Gå inn i menyen til venstre, velg Forgiftninger (7 ovenfra) og så tabell over forgiftninger.Og ja, noen har hatt hunder som har spist en eske sjokolade uten at den ble dårlig. Noen har spist løk uten at den ble syk, samme med rosiner osv. Det vil alltid være noen som har hunder som tåler det meste, men ingen grunn til å dytte i dem ting som kan skade dem allikevel.

Andre linker: http://kjaeledyr.info/l%C3%B8k-og-hunder-er-kepal%C3%B8k-bad-for-dogs.html

NKK sin veterinærkonsulent har skrevet følgende:
Xylitol:
Søtningsstoffet xylitol selv i små mengder kan medføre til kraftig fall i blodsukkeret hos hunder og at de kan få blødninger, leversvikt og dø.
En hund som får i seg tre til fire biter tyggegummi med xylitol, bør behandles hos veterinær. Et gram xylitol kan være farlig for en middels stor hund.

Sjokolade:
Sjokolade inneholderet stoff som heter theobromin, som er giftig for hunder. Mørk sjokolade inneholder mer theobromin enn lys sjokolade. Undersøkelser viste at selv så lite som to gram kakao pr. kilo kroppsvekt pr. dag er dødelig for hunden over tid. Hos hunder tas theobromid opp av leveren, overføres gjennom gallen tilbake til tarmen der den starter på en ny runde. Istedet for å kvitte seg med stoffene, fortsetter hunden å forgifte seg selv om igje, og omigjen.

Gjærbakst:
Gjærbakst kan være skadelig for hunder, fordi gjærdeig blir omdannet til alkohol i magen hos dyrene. Hunden kan faktisk bli alkoholforgiftet av gjærdeig.

Kalkunskinn:
Kalkunskinn kan forårsake akutt betennelse i bukspyttkjertelen, en alvorlig og ofte dødelig tilstand. Det er imidlertid ingen god dokumentasjon på dette, utover den vite som finnes i forbindelse med at større inntak av fet mat kan gi pancreatitt hos enkelte individer.

Valnøtter:
Valnøtter antas å være mulig årsak til blæresten hos hund.

Løk:
Løk, spesielt rå løk, fører til økt nedbrytning av røde blodlegemer hos hund, og vil på sikt føre til en alvorlig situasjon, som f.eks. anemi.

Druer/rosiner:
Vindruer og rosiner inneholderet et ukjent giftstoff, som kan gi hunden livstruende akutt nyresvikt. Oftest skjer det en magetarm-irritasjon, oppkast og diare' allerede 2 timer etter. Hos visse hunder kan så få som 7 rosiner fremkalle forgiftningstegn. En vindrue eller rosin kan ikke skade de fleste hunder ( kommer an på størrelsen), mens det er grunn til bekymring hvis hunden har spist flere vindruer eller rosiner. Men så lite som en rosin eller ei drue kan forårsake død hos små hunder (inntil 5 kg). På den annen side kan noen hunder spise både druer og rosiner uten at de lar seg merke med det. Vanligvis er ikke noen få druer problem, men det kan altså også få fatale følger.

av Astrid Indrebø, veterinærkonsulent i Norsk Kennel Klubb

Del denne siden