Bør leses om du vurderer en LH

Noe å tenke over før du kjøper valp

Når du kjøper en uregistrert rasehund som f.eks Lancashire Heeler, kjøper du en hund som er å regne som en blandingshund. Det er kun hunder som er registrert i NKK (Norsk Kennel Klubb eller andre FCI godkjente Kennel Klubber) som er å regne som renrasede.

Om du får tilbud om å kjøpe uregistrerte valper etter HD og AA frie foreldre, foreldre som er frie for PRA, Katarakt, PL, PLL ol, som er sunne mentalt og som du ikke finner noe feil med hverken parring eller valper. Hvorfor er de ikke da registrert? Hva er oppdretters årsak til mangelfull registrering av valpene? Det koster ikke så mye å registrere valpekull hos NKK, så det er ingen grunn til at registrering ikke skal forekomme.

Som valpekjøper kan du ikke i ettertid registrere kun den valp du har kjøpt. Hele kullet må registreres, og dette må gjøres av oppdretteren.

Ved å kjøpe en uregistrert hund begrenser du dine egne muligheter med hunden. Det er begrenset hva en uregistrert hund kan delta på av prøver og konkurranser, selv om 
NKK nå har åpnet for mer aktiviteter for blandingshunder som er registrert i deres NOX-register.

En oppdretter som selger uregistrerte valper kan være utestengt fra NKK,  foreldredyrene kan ha avlsforbud og oppdretter kjenner kanskje ikke til helsestatus bakover på linjene - det vil helelr ikke du får mulighet til å sjekke dersom du ikke har noen dokumentasjon på at hunden du har kjøpt faktisk er etter de og de foreldredyrene.


REGISTRERING AV VALPER

Mange valpekjøpere opplever dessverre å bli lurt av oppdretter når de kjøper valp. Dette gjelder i hovedsak manglende registreringspapirer på hunden. Her er noen tips til deg som skal kjøpe valp, slik at du slipper sitte med en valp du har betalt full pris på og som du ikke får stamtavlen til:

Be om å få se registreringsdokumentet for valpekullet fra NKK. Dette dokumentet er rosa, og inneholder endel opplysninger om valpekullet, slik som: 
Mor og far med registreringsnummer, valpekullets fødselsdato, kullnummer i NKK, oppdretter og et registreringsnummer med kjønn for hver valp.

Valpekullene kan registreres fra de født, men det vanligste er å registrere dem når de fyller fem uker (da blir de automatisk dødsrisikoforsikret i Agria via NKK).
Pris for registrering pr valp for oss oppdrettere, er ca 390 kr (via internett, ca 450 via vanlig post), så det koster ikke all verden når man tar valpeprisen i betraktning.

Hvis du kommer og ser på en valp som er fra ca seks uker og eldre, bør du sjekke nærmere dersom ikke oppdretteren kan dokumentere at valpekullet er registrert i NKK. Hvis oppdretteren sier at valpene akkurat er registrert, kan du f eks ringe NKK på tlf 21 600 900 og sjekke om dette stemmer. Dersom dette ikke stemmer, bør du kanskje vurdere å kjøpe valpen din et annet sted, eller i hvertfall vente med å kjøpe til dokumentene er i orden

Hvis oppdretteren sier at valpene ikke er registrert enda, men at det skal gjøres snart, bør du kanskje se deg om etter en annen oppdretter hvis valpene ikke er registrert innen få dager og dette kan dokumenteres.

Hvis du kjøper en valp som er leveringsklar eller som er eldre enn syv uker, bør du påse at valpen har registreringsnummer i NKK, at dette nummeret påføres kjøpekontrakten, og at nummeret stemmer med valpedokumentet fra NKK.

Hvis du betaler håndpenger (noen kaller det depositum) for en valp du bestiller, kan det likeledes være en god idè å vente med betaling av håndpengene til du vet at valpekullet er registrert og du får registreringsnummeret for valpen på kvitteringen.

Uansett kan du alltids ringe til registreringsavdelingen i NKK og spørre om hvordan den aktuelle oppdretteren oppfattes av NKK.

Man kan også sjekke opp kjent helsestatus på foreldredyrene ved hjelp av Dogweb. Der finner man også oversikt over søsken og foreldre slik at man kan sjekke langt bakover i slekten til valpen du vurderer kjøpe. For å få tilgang til Dogweb må du være medlem av NKK og samarbeidende hundeklubb, men man kjenner alltids noen som er dette og kan hjelpe til.

Skal du kjøpe deg voksen hund som har registreringspapirer bør du ikke betale ut pengene før selger har signert omregistreringspapirene og levert deg disse med hundens stamtavle (NKK-dokument). Ikke si at det er greit at de sender deg papirene senere, for du kan risikere å aldri motta omregistreringspapirene, og da har du kanskje kjøpt deg en hund for flere tusen som i grunnen ikke er verd noen ting. Du kan f.eks ikke ha valper på den og få disse registrert i NKK, du vil aldri få konkurrert og få berømmelsen du fortjener for å ha trent frem hunden, da dette vil føres på selgers merittliste.

Selvsagt er det mange som selger hund som ikke er ute etter å lure en. Det er mange hygelige og seriøse selgere av valper og voksne hunder. Men det er best å være på den sikre siden, for uten referanser så kan man kjøpe katta i sekken, og det er trist. Så, sørg for ved signering av salgspapirer at du også får med den orginale stamtavlen og omregistreringspapirer signert av hundens forrige eier.